КОНТАКТ


Директор 011/    3086 867

Секретар- централа 011/    3086 971
      
Зборница  ''велике'' зграде 011/    2411 068
   
Зборница ''мале'' зграде 011/    2411 180

Факс 011/    3086 971


mail - школа osvd@eunet.rs

mail - рачуноводство osvdracunovodstvo@open.telekom.rs

mail - библиотека osveljkod@gmail.com
Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions