Рад школе

Рад школе је организован у две смене, парној и непарној, које се недељно смењују, јутарња почиње у 8.00 часова, а поподневна у 14.00.  Ученици првог и другог разреда целе године имају наставу пре подне.

Подела по сменама:

смене разреди
Стално преподне

1. и 2.
Непарна смена

3, 5, 7.
Парна смена 4, 6, 8.

Распоред звона

час

пре подне

после подне

0

7:15

8:00

13:15

14:00

1

8:00

8:45

14:00

14:45

2

8:50

9:35

14:50

15:35

Велики одмор

3

9:55

10:40

15:55

16:40

4

10:45

11:30

16:45

17:30

5

11:35

12:20

17:35

18:20

6

12:25

13:10

18:25

19:10

7

13:10

14:00

19:10

20:00


Предшколско - припремна група

​Рад је организован у малој школској згради, и тренутно се одвија у две групе - пре и после подне.

Боравак

За ученике 1, 2  и 3. разреда  организован је продужени боравак: три групе првог,  две групе другог и трећег  разреда.


Језици

Од првог разреда се учи  енглески језик,а у петом ученици добијају француски језик.

Изборни предмети

У млађим разредима, осим обавезних изборних предмета веронауке и грађанског васпитања, ученици се опредељују за следеће изборне предмете: од играчке до рачунара, лепо писање, народна традиција и  чувари природе.

У старијим разредима поред грађанског вaспитања и веронаке ученици се опредељују за информатику и рачунаре, цртање-сликање-вајање, свакодневни живот у прошлости.

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions